0982.697.685

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an

06/04/2020 | 5722

Hướng dẫn Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại nghệ an. Điều kiện thẩm quyền, hồ sơ xin cấp phép đăng ký đầu tư các dự án theo quy định