0982.697.685

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại nghệ an

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại nghệ an

13/03/2020 | 10215

Hướng dẫn bổ sung, thay đổi giấy phép kinh doanh tại nghệ an (Vinh). Thủ tục, hồ sơ cụ thể để sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: địa điểm, vốn..