0982.697.685

Thành lập văn phòng công chứng tại nghệ an

Thành lập văn phòng công chứng tại nghệ an

02/05/2020 | 2378

Hướng dẫn Thành lập văn phòng công chứng tại nghệ an( vinh ) theo quy của định pháp luật. Thủ tục, hồ sơ, điều kiện xin cấp giấy phép mở dịch vụ hành nghề