0982.697.685

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an

05/05/2020 | 5076

Hướng dẫn Thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nghệ an- vinh theo quy định pháp luật. Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện đăng ký HTX NN-chăn nuôi