0982.697.685

Thành lập công ty thủy sản tại nghệ an

Thành lập công ty thủy sản tại nghệ an

27/04/2020 | 2470

Hướng dẫn Thành lập công ty thủy sản tại nghệ an (Vinh); Chế biến, nuôi trồng thủy hải sản. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện. Luật 88