0982.697.685

Thành lập cơ sở tiêm chủng tại nghệ an

Thành lập cơ sở tiêm chủng tại nghệ an

08/05/2020 | 2903

Hướng dẫn Thành lập cơ sở tiêm chủng tại nghệ an (Vinh) theo quy định của pháp luật. Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện mở trung tâm, dịch vụ