0982.697.685

Thành lập cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

Thành lập cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

13/05/2020 | 10224

Hướng dẫn Thành lập cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an. Thủ tục hồ sơ cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mở dịch vụ đa khoa, chuyên khoa; bác sỹ gia đình