0982.697.685

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất

10/04/2020 | 4222

Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần tại nghệ an. Theo quy định của luật đất đai 2013, luật 88 hướng dẫn …