0982.697.685

Quy định về việc góp vốn vào công ty

Quy định về việc góp vốn vào công ty

18/12/2019 | 2729

Quy định về việc góp vốn vào công ty như thế nào? Góp vốn bằng tài sản gì? Thời hạn góp vốn trong bao lâu? Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu?