0982.697.685

Quy định về nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Quy định về nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

18/04/2020 | 4596

Hướng dẫn Quy định về nhượng quyền thương mại tại Nghệ An (vinh) gồm; Khái niệm, điều kiện, hợp đồng, hồ sơ và các vấn đề, hình thức nhượng quyền