0982.697.685

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

07/04/2020 | 6692

Hướng dẫn Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Theo quy định mới nhất pháp luật: nguyên tắc chia tài sản, các yếu tố ảnh hưởng, thỏa thuận