0982.697.685

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

13/04/2020 | 5399

Hướng dẫn đăng ký Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định. Đối tượng, hồ sơ, thủ tục cho kế toán công ty mới thành lập