0982.697.685

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại nghệ an

10/02/2020 | 12186

Giấy phép vệ sinh an toàn phẩm tại nghệ an là thủ tục mà nhà hàng, quán ăn, công ty sản xuất thực phẩm hay dịch vụ ăn uống cần phải có (hồ sơ, quy trình, thời hạn…)