0982.697.685

Giấy phép tư vấn giám sát thi công xây dựng

Giấy phép tư vấn giám sát thi công xây dựng

04/05/2020 | 5581

Hướng dẫn Hồ sơ Thủ tục xin cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công xây dựng ở nghệ an (hạng 1, 2, 3). Chứng nhận doanh nghiệp đủ năng lực hoạt động