0982.697.685

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

09/05/2020 | 5007

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại nghệ an theo quy định. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ