0982.697.685

Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an

Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an

23/03/2020 | 9018

Hướng dẫn cách xin Giấy phép mở phòng khám nha khoa tại nghệ an. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề ( chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ) đối với cơ sở khám