0982.697.685

Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an

Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an

13/05/2020 | 5090

Hướng dẫn Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép mở phòng khám chữa bệnh tại nghệ an. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đa, chuyên khoa, bác sỹ hộ gia đình