0982.697.685

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an

16/02/2020 | 15101

LUẬT 88 hướng dẫn thủ tục, trình tự; điều kiện, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nghệ an theo quy định của pháp luật (TP Vinh)