0982.697.685

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo tại nghệ an

16/04/2020 | 6033

Doanh nghiệp, công ty phải có giấy phép xuất khẩu gạo tại nghệ an mới đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Luật 88 Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục cấp phép