0982.697.685

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An

17/02/2020 | 11914

Hướng dẫn điều kiện; hô sơ; thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An. Luật 88 hướng dẫn làm giấy chứng nhận đủ điều mở đại lý; cửa hàng bán lẻ; phân phối theo quy định của pháp luật.