0982.697.685

Giấy phép kinh doanh thủy sản tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh thủy sản tại nghệ an

28/04/2020 | 6642

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh thủy sản tại nghệ an: Chế biến, nuôi trồng thủy hải sản. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh