0982.697.685

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an;

Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an

19/03/2020 | 4569

Luật 88 hướng dẫn mẫu hồ sơ; thủ tục quy định để chứng nhận đủ điều kiện làm Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại nghệ an (TP Vinh). cụ thể như sau: