0982.697.685

Giấy phép kinh doanh Casino tại nghệ an

Giấy phép kinh doanh casino tại nghệ an

15/04/2020 | 2010

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh Casino tại nghệ an theo quy định. Giấy chứng nhận đủ điều kiện mở sòng bạc hợp pháp