0982.697.685

Giấy phép khai thác khoáng sản tại nghệ an

Giấy phép khai thác khoáng sản tại nghệ an

25/04/2020 | 2605

Hướng dẫn Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại nghệ an theo quy định pháp luật. Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh