0982.697.685

Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động nghệ an

Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động nghệ an

29/05/2020 | 7417

Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động nghệ an theo luật quy định. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đưa người đi