0982.697.685

Điều kiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Điều kiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

01/06/2020 | 8675

Hướng dẫn đủ Điều kiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm tại nghệ an ( Vinh ). Quy trình thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hàng thực phẩm, nông hải sản …