0982.697.685

Điều kiện thành lập trường mầm non tại nghệ an

Điều kiện thành lập trường mầm non tại nghệ an

06/05/2020 | 2345

Hướng dẫn Điều kiện thành lập trường mầm non tại nghệ an. Xin cấp giấy phép kinh doanh, hoạt động mở trường theo quy định pháp luật: Tờ trình, đề án