0982.697.685

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an

30/03/2020 | 8886

Hướng dẫn xin cấp giấy chứng chỉ đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại nghệ an (Vinh). Hồ sơ cho doanh nghiệp xin giấy phép xây dựng hạng 1, 2, 3