0982.697.685

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú tại nghệ anĐiều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú tại nghệ an

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú tại nghệ an

24/04/2020 | 1792

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú tại nghệ an (vinh). Thủ tục hồ sơ công ty/doanh nghiệp xin cấp giấy phép chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch