0982.697.685

Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể

26/05/2020 | 6724

Hướng dẫn Điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an- Vinh. Hồ sơ đăng ký; thủ tục xin cấp giấy phép; Quy định mức thu lệ phí môn bài HKD, dịch vụ