0982.697.685

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an

13/05/2020 | 3002

Hướng dẫn Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh tại nghệ an- vinh. Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ đa, chuyên khoa, y học cổ truyền, hành nghề