0982.697.685

Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

01/06/2020 | 8220

Hướng dẫn Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an. Thủ tục hồ sơ xin chứng chỉ, xác nhận đủ đk về PCCC theo quy định của pháp luật