0982.697.685

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự

30/05/2020 | 8015

Điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự tại nghệ an. Chứng chỉ xác nhận đủ đk theo quy định ngành nghề: dịch vụ cầm đồ, bảo vệ, xoa bóp, kinh doanh khí gas