0982.697.685

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an

24/03/2020 | 9013

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép Đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại nghệ an. Hồ sơ? thủ tục cần làm gi? Quy định Vốn và thuế môn bài? Nộp ở đâu? Quyền lợi?