0982.697.685

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

04/05/2020 | 6047

Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công trình hạng 1, 2, 3 tại nghệ an theo quy định pháp luật