0982.697.685

Chi phí sang tên Sổ đỏ tại Nghệ An

Chi phí sang tên Sổ đỏ tại Nghệ An

22/01/2021 | 2456

Chi phí sang tên sổ đỏ tại Nghệ An theo quy định giá của pháp luật – cơ quan thuế. Không tính thuê dịch vụ thực hiện thủ tục mua bán chuyển nhượng …