0982.697.685

Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại hà tĩnh

Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Tĩnh

28/02/2020 | 15796

Luật 88 xin chia sẻ thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Tĩnh nhanh gọn. Cách làm hồ sơ? cơ quan nào tiếp nhận? thời hạn bao lâu … cụ thể như sau