0982.697.685

Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

15/02/2020 | 11309

Hướng dẫn thủ tục – hồ sơ – quy định điều kiện an toàn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại nghệ an theo đúng pháp luật quy định. Đây là quy định bắt buộc đơi với các ngành nghề có điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC khi hoạt động kinh doanh