0982.697.685

Cấp giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an

Cấp giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an

18/02/2020 | 11398

LUẬT 88 xin hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dược phẩm tại nghệ an. Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ