0982.697.685

Cách thành lập cơ sở tiêm chủng tại nghệ an

Cách thành lập cơ sở tiêm chủng tại Nghệ An

19/01/2022 | 527

Hướng dẫn cách thành lập cơ sở tiêm chủng tại Nghệ An. Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép công bố đủ điều kiện tiêm chủng cố định và lưu động