0982.697.685

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

28/04/2020 | 1183

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

Hướng dẫn Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải tại nghệ an (Vinh). Thủ tục hồ sơ cho công ty mới thành lập xin cấp giấy phép bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật. sau đây LUẬT 88 hướng dẫn về điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển; luồng hàng hai và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải

1. Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

– Phải là doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Doanh nghiệp có đăng ký mã ngành nghề kinh doanh xin cấp giấy phép

– về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

+ cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

+Có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO do tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp chậm nhất sau 18 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

+Có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước STCW chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;
Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

– Về điều kiện về giảng viên và huấn luyện viên

+  Giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành được phân công giảng dạy

+Giảng viên và huấn luyện viên dạy thực hành phải có Giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hoặc đơn vị được IMO công nhận cấp theo quy định của Công ước STCW

+ đã đảm nhiệm chức danh trên tàu biển với mức trách nhiệm sỹ quan quản lý theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

– Điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành tuyến hàng hải

+ Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

+ Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 05 năm.

+ Có cơ sở vật chất tối thiểu: có 01 cầu cảng, xưởng sản xuất, bảo trì báo hiệu

– Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải được cung cấp phải phù hợp quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tế hoạt động hàng hải tại khu vực

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

– Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải. (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017)

– Bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình

– Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình

– Bản chính phương án bảo đảm an toàn hàng hải, gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Thông tin chung về công trình, dự án đầu tư xây dựng gồm: Tên công trình, dự án; tên và địa chỉ của chủ đầu tư; vị trí thi công, xây dựng; quy mô xây dựng

+ Thời gian thi công, xây dựng

+ Biện pháp thi công được duyệt

+ Biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải

+ Phương án tổ chức và phối hợp thực hiện

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động

– Doanh nghiệp, chủ đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các tài liệu như mục 2

– Hồ sơ TTHC nộp trực tiếp tới Cảng vụ Hàng hải của tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh

– Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có văn bản phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải và gửi trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

+ Trước khi phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải, Cảng vụ Hàng hải khu vực tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan; doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt theo quyết định của chủ đầu tư.

+ Riêng đối với các công trình xây dựng các công trình giao cắt với vùng nước cảng biển, luồng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải như cầu, đường dây điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong điện, thủy điện, nhiệt điện và các công trình tương tự khác, trước khi phê duyệt, Cảng vụ hàng hải phải lấy ý kiến chấp thuận của Cục Hàng hải Việt Nam. Chậm nhất 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cảng vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn hàng hải gửi Cảng vụ hàng hải; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

4. LUẬT 88 – Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

– Tư vấn các vấn đề vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn về thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn về việc xin cấp Giấy Phép bảo đảm an toàn hàng hải

– Khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

– Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục với cơ quan nhà nước

– Bàn giao lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho khách hàng

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại: 08.337.89.337 – 08.337.28.337

– Thành lập công ty bảo đảm an toàn hàng hải

– Giấy phép kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải

Điều kiện kinh doanh:

 1. Hồ sơ cấp phép tư vấn du học
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 4. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 5. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 6. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư
 7. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic
 8. Điều kiện kinh doanh Gas
 9. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 10. Điều kiện kinh doanh bất động sản
 11. Điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn
 12. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính
 13. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học
 14. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành
 15. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú
 16. Điều kiện khai thác khoáng sản
 17. Điều kiện kinh doanh vàng bạc
 18. Điều kiện kinh doanh xử lý chất thải
 19. Điều kiện kinh doanh thủy sản

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 22. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 23. GP kinh doanh Gas
 24. GP kinh doanh Casino
 25. GP kinh doanh xuất khẩu gạo
 26. GP kinh doanh dịch vụ in ấn
 27. GP kinh doanh dịch vụ bưu chính
 28. GP kinh doanh chế phẩm sinh học
 29. GP kinh doanh dịch vụ lữ hành
 30. GP kinh doanh dịch vụ lưu trú
 31. GP khai thác khoáng sản
 32. GP kinh doanh vàng bạc
 33. GP kinh doanh xử lý chất thải
 34. GP kinh doanh thủy sản

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Dịch vụ thành lập công ty

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
 5. Thành lập công ty tư vấn du học tại nghệ an
 6. Thành lập công ty tư vấn du học
 7. Thành lập công ty hoạt động xây dựng
 8. Thành lập cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 9. Thành lập công ty đòi nợ – thu hồi nợ
 10. Thành lập công ty logistic tại nghệ an
 11. Thành lập công ty kinh doanh Gas
 12. Thành lập công ty kinh doanh Casino
 13. Thành lập công ty in ấn tại nghệ an
 14. Thành lập công ty kinh doanh bưu chính
 15. Thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học
 16. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành
 17. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú
 18. Thành lập công ty khai thác khoáng sản
 19. Thành lập công ty kinh doanh vàng bạc
 20. Thành lập công ty xử lý chất thải
 21. Thành lập công ty kinh doanh thủy sản
 22. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 23. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 24. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Tư vấn trước khi thành lập công ty

 1. Tư vấn về loại hình doanh nghiệp
 2. Tư vấn đặt tên doanh nghiệp hay
 3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn về đặt trụ sở công ty
 5. Tư vấn về góp vốn vào công ty
 6. Tư vấn giấy phép đủ kiều kiện kinh doanh
 7. Thủ tục sau khi thành lập công ty
 8. Khắc dấu giá rẻ theo yêu cầu.
 9. Chữ ký số giá rẻ nhất

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại nghệ an

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Thanh Hóa

Phiếu lý lịch tư pháp giá rẻ tại Hà Tĩnh

Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh

Thủ tục, hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện

Dịch vụ làm Visa du lịch

Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh bảo đảm an toàn hàng hải;

Xem thêm