0982.697.685

PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN

(Quý khách hàng vui lòng ghi rõ các thông tin theo phiếu này để chúng tôi soạn hồ sơ và tư vấn cho quý khách)

  Thông tin khách hàng:

  1. Tên công ty và loại hình doanh nghiệp:

  Loại hình doanh nghiệp:(DNTN, TNHH 1 TV, TNHH 2TV, Cổ Phần)

  Tên tiếng Việt:

  Tên Nước Ngoài:

  Tên Viết Tắt:

  2.Trụ sở chính: (Ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, tỉnh/thành phố)

  3. Ngành nghề kinh doanh: (liệt kê những ngành doanh nghiệp sẽ kinh doanh)

  4.Vốn điều lệ: (Thuế Môn bài: từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2tr/năm, trên 10 tỷ đồng: 3tr/năm, CN/VPĐD/ĐĐKD: 1tr đồng/năm):

  5.Người đại diện theo pháp luật và các chức danh quan trọng :

  6.Thông tin về các sáng lập viên: (Địa chỉ gồm 4 cấp: Ấp (Xóm, Thôn, Đội) – Xã – Huyện – Tỉnh hoặc Số nhà – Tên đường – Phường – Quận – Thành Phố).

  1. Sáng lập viên:

  2. Sáng lập viên:

  3. Sáng lập viên: