0982.697.685

Chấm dứt hiệu lực Giấy phép đăng ký nhãn hiệu

17/04/2020 | 5458

CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Hướng dẫn về Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu – Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Nghệ An theo quy định của Pháp luật. Hồ sơ, trình tự thủ tục sửa đổi mới nhất của cục sở hữu trí tuệ như sau

1. Những trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định chấm dứt đối với:

– Chủ sở hữu nhãn hiệu không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu theo quy định

– Chủ sở hữu nhãn hiệu tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp

– Chủ sở hữu nhãn hiệu không còn tồn tại

– Chủ sở hữu nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn quy định. Trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng

– Chủ sở hữu nhãn hiệu không kiểm soát tập thể; hoặc kiểm soát không có hiệu quả về việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

– Chủ sở hữu nhãn hiệu vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu được chứng nhận; hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Hồ sơ để đề nghị chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

–  02 Tờ khai hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (theo mẫu quy định)

–  Chứng cứ (bổ sung nếu có)

–  Giấy uỷ quyền (trường hợp cá nhân, tổ chức ủy quyền cho Luật 88 thực hiện thay mình)

–  Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

–  Chứng từ nộp phí, lệ phí

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

3. Trình tự thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Người có đơn chấm dứt văn bằng bảo hộ nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp; hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Cục sở hữu trí tuệ sẽ phân loại xử lý hồ sơ dựa trên 2 trường hợp

TH1: Đối với việc chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:

+  Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn

+  Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt

+  Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

TH2: Đối với việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:

+  Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn

+  Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ

Sau khi xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định chấm dứt một phần/ toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ; hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

–  Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp

Lưu ý: Thời hạn giải quyết việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 10 ngày

4. Luật 88 – Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch tại nghệ an

– Tư vấn về các vấn đề còn vướng mắc của khách hàng

– Tư vấn điều kiện chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Tư vấn, soạn thảo hồ sơ liên quan đến thủ tục chấm dứt bảo hộ nhãn hiệu

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ để kịp thời xử lý bổ sung

– Báo cáo tiến độ và tư vấn các bước kế tiếp cho khách hàng

– Bàn giao kết quả. Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi hoàn tất thủ tục

Logo Luật 88 mới

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

Điện thoại08.337.89.337 – 08.338.28.337

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ

 1. Đăng ký nhãn hiệu thực phẩm
 2. Đăng ký sáng chế
 3. Đăng ký bản quyền âm nhạc
 4. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 5. Đăng ký mã số mã vach
 6. Đăng ký bảo hộ Logo nhãn hiệu
 7. Dịch vụ lập di chúc tại nhà
 8. Phương pháp định giá thương hiệu

Dịch vụ giấy phép:

 1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
 3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
 4. GP thành lập trung tâm ngoại ngữ
 5. GP an ninh trật tự
 6. GP Phòng cháy chữa cháy
 7. GP lao động cho người nước ngoài
 8. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 9. GP kinh doanh xăng dầu
 10. GP kinh doanh dược phẩm
 11. GP thành lập công ty sản xuất thiết bị y tế
 12. GP kinh doanh thuốc lá
 13. GP kinh doanh rượu, bia
 14. GP kinh doanh dịch vụ Karaoke
 15. GP kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 16. GP kinh doanh dịch vụ Spa
 17. GP kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
 18. GP mở phòng khám nha khoa
 19. GP trung tâm tư vấn du học
 20. GP kinh doanh hàng miễn thuế
 21. GP kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 22. GP kinh doanh dịch vụ logistic
 23. GP kinh doanh Gas
 24. GP kinh doanh Casino
 25. GP kinh doanh xuất khẩu gạo

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên
 2. Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 3. Thành lập công ty cổ phần tại nghệ an
 4. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 5. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 6. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Xem thêm